Project

General

Profile

Literatura niemieckojęzyczna

2013: Goethe, Kleist i inni http://wolnelektury.pl/katalog/lektury/goethe-kleist-i-inni/

2014: nowy plan wydawniczy (w załącznikach)

Instytucje w Polsce

Organizacje niemieckie:

Dodać do listy:

Złota książeczka czyli Zbiór ciekawych i nauczających powiastek Fryderyka Hoffmann,
1853, Nowosielski, Teofil Stanisław (1812-1888). Tł., http://polona.pl/dlibra/docmetadata?id=804&dirids=1