Project

General

Profile

Literatura polska w tłumaczeniu na języki obce

Kochanowski - Treny:

wersja francuska: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/threnes/
wersja angielska: Laments - na platformie redakcyjnej - czekają na sczytanie

Antoni Malczewski - Maria

wersja francuska: http://wolnelektury.pl/katalog/autor/antoni-malczewski/
wersja niemiecka: http://redakcja.wolnelektury.pl/documents/book/malczewski__maria__niem/ - czeka na sczytanie

Uzupełnieniem będą utwory z kolekcji "Literatura niemieckojęzyczna"