Project

General

Profile

Literatura powszechna

podkreślone pozycje są już na WL

 • Epos o Gilgameszu -
  tł. Antoni Lange (1862-1929): "Epos. Zbiór arcydzieł poezji epickiej wszystkich czasów i narodów w streszczeniach i wyciągach. ułożył A. Lange" (Księgarnia Feliksa Westa w Brodach, T. 1-5 1908-12). Epos o Gilgameszu w: "T. 1, Epos babilońskie. Enuma eliš", 1909 (T. 2, Epos egipskie; T. 3, Epos indyjskie. Ramayana; T. 4, Epos indyjskie. Mahâ-Bhârata; T. 5, Epos greckie. Homer: Iliada).
  Ten sam tekst w: "Epos o Gilgameszu", przełożył Antoni Lange, Sandomierz, Armoryka, 2010, [seria "Wierzenia, Tradycje, Mity, Legendy i Baśnie Narodów Świata" nr 1], ISBN 978-83-62173-40-2
 • F. Petrarca, Sonety,
 • Macpherson, James (1736-1796).
  Tytuł Pieśni Osjana / James Macpherson ; przeł. [z ang.] Seweryn Goszczyński ; przekł. zweryfikował i oprac Jerzy Strzetelski. Adres wydawniczy Wrocław ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980
 • Erazm z Rotterdamu, Pochwała głupoty, Adagia, Trzy rozprawy
 • Piesn o Rolandzie
 • Dzieje Tristana i Izoldy
 • F. Villon, Wielki testament
 • G. Bocaccio, Dekameron (10 nowel)
 • Dante Alighieri, Boska komedia
 • Molière, Tartufe, Mizantrop, Skapiec
 • M. Cervantes, Przemyslny szlachcic Don Kichote z Manczy
 • W. Shakespeare, Burza, Makbet, Hamlet, Sen nocy letniej
 • J. B. Racine, Fedra
 • François Rabelais, Gargantua i Pantagruel
 • Michel de Montaigne, Próby
 • Tomasz Morus, Utopia
 • Ignacy Loyola, Ćwiczenia duchowne
 • William Szekspir, Sonety
 • Giambattista Marino, Adon
 • Blaise Pascal, Myśli
 • René Descartes, Rozprawa o metodzie
 • François de La Rochefoucauld, Maksymy i rozważania moralne
 • M. de La Fayette, Księżna de Clèves
 • Tomasz Morus, Utopia
 • Michel Montaigne, Próby
 • Fernando de Rojas, Celestyna
 • Żywot Łazika z Tormesu (anonim)
 • Francisco de Quevedo, Żywot młodzika niepoczciwego imieniem Pablos czyli wzór dla obieżyświatów I zwierciadło filutów.
 • Alain-Rene LeSage, Idzi Blas
 • Daniel Defoe, Moll Flanders
 • Christopher Marlowe, Tragiczna historia Doktora Faustusa
 • Lope de Vega, Na niby – naprawdę, Rycerz z Olmedo
 • Tirso de Molina, Zwodziciel z Sewilli I Kamienny Gość, Potępiony za niewiarę, Nieśmiały na dworze
 • Pedro Calderon de la Barca, Wielki Teatr Świata, Życie jest snem, Książe niezłomny
 • Molier, Don Juan, Mieszczanin szlachcicem
 • Pierre Corneille Iluzja komiczna
 • Beaumarchais, Pierre Augustin Caron de (1732-1799), Wesele Figara / Pierre Augustin Caron de Beaumarchais ; przeł. i przedmową opatrzył Tadeusz Boy-Żeleński
 • Novalis (1772-1801), Hymny do nocy (1800) / Novalis (Fryderyk von Hardenberg) ; przeł., wstępem i objaśn. opatrzył Tadeusz Newlin-Wagner: http://polona.pl/item/16778045/9/
 • Byron, George Gordon Byron (1788-1824), Wędrówki Childe-Harolda : poemat Byrona, Krajewski, Aleksander (1818-1903) Tł., 1896, Kraków : G. Gebethner, 1896 (Kraków : W. L. Anczyc): http://polona.pl/item/121777/3/
 • J. Milton, Raj utracony: Przybylski, Jacek Idzi (1756-1819). Tł., W Krakowie : w Drukarni Antoniego Grebla, 1791.
 • Lagerlöf, Selma (1858-1940), Gösta Berling / Selma Lagerlöf ; przeł. autoryzowany [ze szw.] Franciszek Mirandola, Lwów ; Poznań : Wydaw. Polskie, 1924
 • France, Anatole (1844-1924), Gospoda pod Królową Gęsią Nożką / Anatol France ; [przeł. Jan Sten ; il. Mieczysław Jurgielewicz], Warszawa : "Wiedza", 1948.
 • Mewa : dramat w 4 aktach / Antoni Czechow ; przekł. i przedm. Gustawa Baumfelda, Baumfeld, Gustaw Bolesław (1879-1940). Tł. Księgarnia Wydawnicza W. Zukerkandla (Lwów).