Project

General

Profile

Lud

Lud został szczególnie doceniony w literaturze romantyzmu i Młodej Polski (w tym drugim okresie panowała swoista moda na ludowość), pojawiając się w utworach literackich w znaczący sposób - jest nosicielem pewnej określonej mądrości lub świeżości, której nie ma już np. mieszczanin czy szlachcic. Warto zaznaczyć, że, o ile tłum łączy się z życiem miasta, o tyle lud można łączyć przede wszystkim z motywem wsi.