Project

General

Profile

Mędrzec

Motyw dotyczy tych fragmentów, w których mówi się nie o samej mądrości, ale o osobie będącej jej uosobieniem, czy wyrazicielem (przez co mędrzec jest spokrewniony z filozofem - miłośnikiem mądrości, ale z nim się nie utożsamia).

Może pojawiać się jako postać ujęta ironicznie, potraktowana prześmiewczo. W tych przypadkach mędrzec stawałby się mędrkiem (o mędrcu mowa np. w satyrze Człowiek i zwierz Krasickiego, a o mędrku - w satyrze Mędrek).