Project

General

Profile

Mędrzec » History » Version 2

Aleksandra Sekuła, 01/02/2011 02:31 PM

1 2
h1. Mędrzec
2 2
3 2
Motyw dotyczy tych fragmentów, w których mówi się nie o samej *[[Mądrość|mądrości]]*, ale o *osobie* będącej jej uosobieniem, czy wyrazicielem (przez co mędrzec jest spokrewniony z [[Filozof|filozofem]] - miłośnikiem mądrości, ale z nim się nie utożsamia). 
4 2
5 2
Może pojawiać się jako postać ujęta ironicznie, potraktowana prześmiewczo. W tych przypadkach mędrzec stawałby się *mędrkiem* (o mędrcu mowa np. w satyrze _Człowiek i zwierz_ Krasickiego, a o mędrku - w satyrze _Mędrek_).