Project

General

Profile

Maszyna

Przeciwstawiana organizmowi, maszyna ma zarówno oblicze diaboliczne (jako rzecz przeciwna naturze), jak też dające nadzieję na wspaniałą przyszłość (z tego powodu maszyna budziła entuzjazm futurystów). Maszyny pojawiające się wraz z wielkimi odkryciami w XIX wieku, stają się także fascynacją literatury. W twórczości futurystów stają się sui generis bohaterami literackimi, w literaturze wcześniejszych epok - są symbolem rozwoju cywilizacji. Warto wspomnieć przy okazji o robotnikach, dla których maszyna jest narzędziem pracy (por. Ziemia obiecana Reymonta).