Project

General

Profile

Metadane sponsora

<plmet:digitisationSponsor xml:lang="pl" xmlns:plmet="http://dl.psnc.pl/schemas/plmet/">NAZWA INSTYTUCJI</plmet:digitisationSponsor>
<digitisationSponsorNote xml:lang="pl">INFORMACJA O FINANSOWANIU</digitisationSponsorNote>

Pole plmet:digitisationSponsor wykorzystujemy do podania instytucji sponsorującej digitalizację, np. Narodowe Centrum Kultury. Może być wykorzystane np. do wyświetlenia jej logotypu.

Pole digitisationSponsorNote wykorzystujemy do wpisania formuły związanej z finansowaniem, która powinna znaleźć się w plikach wynikowych, np.: Dofinansowano ze środków...