Project

General

Profile

Narzędzia administracyjne » History » Version 12

Paulina Choromańska, 07/15/2015 02:30 PM

1 4
h1. Narzędzia administracyjne
2 4
3 4
[[Konwersja skanów]]
4 4
5 4
h3. Dodawanie nazwy galerii
6 4
7 12 Paulina Choromańska
Podczas dodawania nowej książki na platformę redakcyjną, należy podać nazwę galerii. Może ona się wygenerować automatycznie po dodaniu tytułu książki lub można ją wstawić ręcznie. Istnieje też możliwość skorzystania z już istniejącej galerii - wystarczy wpisać jej nazwę, a skany w niej znajdujące się zostaną automatycznie dodane do książki.
8 4
9 4
h3. Dodawanie nowych galerii
10 4
11 4
Nową galerię dodaje się bezpośrednio na stronie wybranej książki na platformie redakcyjnej.
12 4
13 7 Paulina Choromańska
!dodawanie-nazwy-galerii.jpg!
14 4
15 8 Paulina Choromańska
Po stworzeniu galerii należy dodać do niej skany. Przed dodaniem skanów do nowej galerii, należy je [[KonwersjaSkanów|odpowiednio przekonwertować]].
16 4
17 9 Paulina Choromańska
!galeria.jpg!
18 4
19 10 Paulina Choromańska
!dodawanie-skanow.png!
20 10 Paulina Choromańska
21 11 Paulina Choromańska
Pliki w nowej galerii będą wyświetlać się w kolejności alfabetycznej według nazwy. W każdej chwili można dodać kolejne skany lub usunąć istniejące.