Project

General

Profile

Narzędzia administracyjne

Konwersja skanów

Dodawanie nazwy galerii

Podczas dodawania nowej książki na platformę redakcyjną, należy podać nazwę galerii. Może ona się wygenerować automatycznie po dodaniu tytułu książki lub można ją wstawić ręcznie. Istnieje też możliwość skorzystania z już istniejącej galerii - wystarczy wpisać jej nazwę, a skany w niej znajdujące się zostaną automatycznie dodane do książki.

Dodawanie nowych galerii

Nową galerię dodaje się bezpośrednio na stronie wybranej książki na platformie redakcyjnej.

Po stworzeniu galerii należy dodać do niej skany. Przed dodaniem skanów do nowej galerii, należy je odpowiednio przekonwertować.

Pliki w nowej galerii będą wyświetlać się w kolejności alfabetycznej według nazwy. W każdej chwili można dodać kolejne skany lub usunąć istniejące.