Project

General

Profile

Nazwa składanego utworu

(element strony tytułowej - lub odpowiadającej jej przestrzeni, np. na stronie internetowej)

<nazwa_utworu> tytuł-składanego-utworu </nazwa_utworu>

Tej pary tagów nie należy mylić z tagami stylu znakowego służącego do składania tytułów pojawiających się w samym tekście składanego utworu.

<tytul_dziela> tytuł-dzieła </tytul_dziela>

przykład: Zobacz jak tekst wyświetla się na Wolnych Lekturach

  <utwor>
  <opowiadanie>
  <autor_utworu>Hans Christian Andersen</autor_utworu>

  <nazwa_utworu>Anioł</nazwa_utworu> ...