Project

General

Profile

Nazwa utworu nadrzędnego

Tym tagiem oznaczamy tytuł dzieła, w którego skład wchodzi tagowany utwór. Może to być tytuł tomu wierszy, zbiór opowiadań.

<dzielo_nadrzedne> tytuł-dzieła-nadrzędnego </dzielo_nadrzedne>

przykład: Zobacz jak tekst wyświetla się na Wolnych Lekturach

  <utwor>
  <liryka_l>
  <autor_utworu>Bruno Jasieński</autor_utworu>
  <dzielo_nadrzedne>But w butonierce</dzielo_nadrzedne>
  <nazwa_utworu>Deszcz</nazwa_utworu> ...