Project

General

Profile

Notatka redaktorska

Notatka redaktorska to zbiór komentarzy redaktorów pracujących nad tekstem. Dotyczą one zazwyczaj miejsc problematycznych w tekście, np. błędów źródła, rozbieżności ze źródłem itp. Komentarze te są sposobem na komunikację z drugim redaktorem, który nanosi poprawki podczas ostatecznej redakcji technicznej bądź merytorycznej. Przed publikacją utworu na podstawie uwag sporządza się notatkę redaktorską, która stanowi notę edytorską wydania Wolnych Lektur.

Redaktorzy wpisują komentarze między tagi <uwaga> ... </uwaga>.