Project

General

Profile

Tagi obejmujące tekst noty poprzedzającej tekst główny

Między tagami <akap></akap>. Dotyczy komentarzy do tekstu dodanych przez autora, wydawcę, redaktora bądź tłumacza.

<nota><akap> tekst-noty </akap></nota>

przykład: Zobacz jak tekst wyświetla się na Wolnych Lekturach

 <utwor>
 <opowiadanie>
 <autor_utworu>Henryk Sienkiewicz</autor_utworu>
 <nazwa_utworu>Latarnik</nazwa_utworu>

 <nota><akap>Opowiadanie to osnute jest na wypadku rzeczywistym, o którym w swoim czasie pisał J. Horain
  w jednej ze swoich korespondencyj z Ameryki.</akap></nota>...

lub czasem na końcu utworu:

Zobacz jak tekst wyświetla się na Wolnych Lekturach

 ...<naglowek_czesc>III</naglowek_czesc>
 <strofa>
 Każdego z takich, jak ty, świat nie może/
 Od razu przyjąć na spokojne łoże,/
 I nie przyjmował nigdy, jak wiek wiekiem./
 Bo glina w glinę wtapia się bez przerwy,/
 Gdy sprzeczne ciała zbija się aż ćwiekiem/
 Później... lub pierwéj...
 </strofa>

 <nota><akap>Pisałem w Paryżu 1856 w styczniu.</akap></nota>

 </liryka_l>
 </utwor>

albo też przed rozdziałami albo podrozdziałami, których dotyczą, lub po nich:
Zobacz jak tekst wyświetla się na Wolnych Lekturach

<akap>Jego marzenie się nie spełniło: nie ożenił się, choć był już na to zupełnie zdecydowany,
gdy skończono oporządzać jego mieszkanie. [...] Rzecz dziwna, czym jest mundur dla takich ludzi.</akap>

<nota><akap><wyroznienie>Uwaga tłumacza</wyroznienie>. Drukowane obecnie w ,,Nowej Reformie" 
<tytul_dziela>Wspomnienia Sybiraka</tytul_dziela> (pamiętniki Józefa Bogusławskiego) pozwalają
szczęśliwym trafem podać w całości nazwiska Polaków, o których mówi Dostojewski w swoich pamiętnikach,
oznaczając te nazwiska tylko pierwszymi literami, z dodaniem czasami końcówek. [...]</akap></nota>

Do tej samej kategorii należy dyspozycja (argument) rozdziału, podrozdziału (lub pieśni poematu), czyli krótkie przedstawienie jego treści, umieszczane bezpośrednio pod tytułem (nagłówkiem).
Zobacz jak tekst wyświetla się na Wolnych Lekturach

<naglowek_rozdzial>Gospodarstwo</naglowek_rozdzial>

<nota><akap>Powrót panicza --- Spotkanie się pierwsze w pokoiku, drugie u stołu --- Ważna Sędziego
nauka o grzeczności --- Podkomorzego uwagi polityczne nad modami --- Początek sporu o Kusego i Sokoła
--- Żale Wojskiego --- Ostatni Woźny Trybunału --- Rzut oka na ówczesny stan polityczny Litwy i Europy</akap></nota>

Zobacz jak tekst wyświetla się na Wolnych Lekturach

<naglowek_podrozdzial>II</naglowek_podrozdzial>

<nota><akap>Moje wypadki • Ognisko w wąwozie • Uczta • Opowiadania skwatera • Nocleg • Głosy nocne
• Niespokojne sny • Ranek • Polowanie z zasadzki • Pierwszy jeleń</akap></nota>

Rodzajami not są także komentarze do partii tekstu niewyodrębnionych w rozdziały czy podrozdziały, w wydaniach drukowanych umieszczane w tzw. okienku bocznym:
Zobacz jak tekst wyświetla się na Wolnych Lekturach

<akap>Oto rozdziały dwudziesty piąty, szósty i siódmy przygotowują nadchodzącą chwilę.</akap>

<nota><akap>Idea dobra zaczyna świecić</akap></nota>
<akap>Już Arystofanes tłumaczy Erosa, który dwie płci wiąże, stwarzając mit, dając koncepcję
,,dążenia do jedności". Dopiero teraz popęd płciowy wystąpi w jasnym, boskim świetle, jako
nieświadome dążenie do nieśmiertelności. Pokaże się, że istoty żywe dlatego tylko zapłodnienia
pragną, że zapłodnienie uczestniczy jakoś w wielkiej idei ,,nieśmiertelnego dobra".</akap>
(Adnotacje i komentarze w okienku bocznym można przedstawić z użyciem tagu <nota> jedynie w szczególnych przypadkach; nie należy korzystać z tej możliwości rutynowo).