Project

General

Profile

Oświadczenie o udzieleniu licencji

Prosimy o zapoznanie się z treścią oświadczenia o udzieleniu licencji. Potwierdzić złożenie tego oświadczenia możesz jedynie przesyłając Fundacji podpisany egzemplarz - do pobrania niżej.

Poprzez wysłanie niniejszego formularza potwierdzasz prawdziwość danych do niego wprowadzonych oraz wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów komunikacji w ramach projektu "Wolne Lektury" zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U z 2002 r. nr 101 poz. 926, t. jedn. z późn. zm.). Administratorem danych jest fundacja Nowoczesna Polska z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 84/92, kod pocztowy 00-514. Fundacja Nowoczesna Polska informuje, że podanie danych jest dobrowolne, a ponadto, że osobom, których dane są zbierane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Zgadzasz się również z kodeksem postępowania redaktora.