Project

General

Profile

Oświecenie

poezja:
E. Drużbacka, Wiersze anonimowe z okresu konfederacji barskiej…,
A. Naruszewicz,
I. Krasicki,
J. Szymanowski,
K. Benisławski,
J. Wybickiego,
J. Jasiński, Wiersze anonimowe doby Sejmu Wielkiego…,
J. P. Woronicz,
A. Feliński,
C. Go­debski,
K. Tymowski,
K. Koźmian,
L. Osiński,
F. Morawski

J. Szymanowski, Listy o guście, czyli smaku;
F. Kar­piń­ski, O wymowie w prozie albo wierszu;
F. K. Dmochow­ski, Sztuka rymotwórcza
F. Bohomolec, Małżeństwo z kalendarza
Naruszewicz, Satyry
Krasicki, Myszeidos pieśni X; Monachomachia i Antymonachomachia; Satyry; Bajki; Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki; Pan Podstoli (wybrane fragmenty); Historia...
M. D. Krajewski, Podolanka wychowana w stanie natury…, Wojciech Zdarzyński.
S. Trembecki, Wybór poezji. Sofijówka
T. K. Węgierski, Wiersze wybrane
F. Zabłocki, Sarmatyzm; Fircyk w zalotach.
F. Karpiński, Poezje wybrane; Pieśni nabożne
F. D. Kniaźnin, Wybór poezji.
S. Staszic, Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego
J. U. Niemcewicz, Powrót posła; Dwaj panowie Sieciechowie; Śpiewy historyczne.
W. Bogusławski, Cud mniemany...; Henryk VI na łowach.
J. P. Woronicz, Świątynia Sybilli; Hymn do Boga.
J. Potocki, Rękopis znaleziony w Saragossie
Godebski, Grenadier-filozof,
M. Czartoryska‑Wirtemberska, Malwina
Feliński, Barbara Radziwiłłówna
K. Brodziński, Wybór poezji; O klasyczności i romantyczności…
K. Hoffmanowa z Tańskich, Dziennik Franciszki Krasińskiej, F. Skarbek, Pan Antoni,
K. Benisławska, Pieśni sobie śpiewane.
F. Zabłocki, Zabobonnik; Król w kraju rozkoszy.
Krasicki, Rozmowy zmarłych
J. Jasiński, Wiersze i poematy
H. Kołłątaj, Wybór pism politycznych
J. Wybicki, Wiersze i arietki
K. Koźmian, Wybór poezji; Ziemiaństwo polskie
T. Zaborowski, Zdobycie Kijowa

Literatura powszechna

Pope, Poematy
P. Beaumarchais, Wesele Figara
G. E. Lessing, Natan mędrzec, Minna von Barnhelm, Emilia Galotti.
Wolter, Kandyd; Syn marnotrawny
D. Diderot, Kubuś Fatalista
J. Swift, Podróże do wielu odległych narodów świata,
H. Fielding, Historia życia Toma Jonesa
L. Sterne, Podróż sentymentalna, Życie i myśli JW. Tristrama Shandy.
J. J. Rousseau, Nowa Heloiza
J. Macpherson, Pieśni Osjana
Montesquieu, Listy perskie.
Wolter, Traktat o tolerancji napisany z powodu śmierci Jana Calasa.
J. J. Rousseau, Wyznania
P. Ch. de Laclos, Niebezpieczne związki.