Project

General

Profile

OCR

OCR (ang. Optical Character Recognition) to program służący do rozpoznawania pisma na plikach graficznych. Pozawala on na konwersję rozpoznanych informacji do plików tekstowych.

Więcej w Wikipedii