Project

General

Profile

Internetowa biblioteka lektur szkolnych

Biblioteka internetowa Wolne Lektury udostępnia w internecie teksty lektur szkolnych, które trafiły już do domeny publicznej i nie są związane rygorami prawa autorskiego. Są one opracowane, opatrzone komentarzem i udostępnione w kilku formatach (html, odt, txt i pdf). Można je zgodnie z prawem, bezpłatnie przeglądać, ściągać na swój komputer, a także udostępniać innym.

Chcemy, by Wolne Lektury były atrakcyjne: kreowały modę na twórcze czytanie i sprawiały, że ich przerabianie nie będzie się uczniom kojarzyć z nudnymi obowiązkami szkolnymi, ale stanie się intelektualną przygodą. Staramy się więc ułatwić nawigację między książkami i tematami w nich poruszanymi, oraz wzbogacić teksty o uwagi, odnośniki, przypisy i zaznaczone w tekście motywy literackie, zgodnie z rzetelną wiedzą literaturoznawczą. Tym właśnie Wolne Lektury różnią się od licznych stron z opracowaniami lektur szkolnych – dostarczają narzędzi do twórczej pracy z tekstem, a nie gotowych ściąg. Dzięki takim narzędziom czytanie lektur staje się fascynującą podróżą po świecie kultury.

Zespół projektu Wolne Lektury składa się z doświadczonych redaktorek i nauczycielek, co zapewnia rzetelność naszego portalu. W tworzeniu go współpracujemy z Biblioteką Narodową, która dostarcza nam najnowszych i najlepszych dostępnych wydań i opracowań krytycznych lektur szkolnych, opublikowanych w Cyfrowej Bibliotece Narodowej Polona. W naszej bibliotece znajdują się tylko takie utwory, których adres bibliograficzny i źródło są namierzalne i które można śmiało cytować, bez obaw, że treść została w niekompetentny sposób przeinaczona.

Pomóż tworzyć Wolne Lektury

Wolne Lektury to projekt społecznościowy. Zapraszamy do pomocy w jego rozwijaniu i poprawianiu. Polonistów/tki i nauczycieli/lki prosimy o pomoc w opracowaniu redakcyjnym,* dodawaniu przypisów*, zaznaczaniu motywów literackich i wyłapywaniu błędów. Edytorów/rki prosimy o pomoc w przygotowaniu technicznym tekstów do publikacji na portalu. Programistów/tki - w rozwijaniu funkcjonalności serwisu. Jeżeli jesteś zainteresowany/a wspólną pracą nad projektem, skontaktuj się z nami:

Miejscem pracy merytorycznej nad tekstami jest Redakcja Wolne Lektury.

Warunki korzystania z serwisu

Naszą intencją jest, by wszystkie teksty lektur wraz z opracowaniem redakcyjnym, przypisami oraz kodem xml można było wykorzystywać bez restrykcji prawa autorskiego (tzw. domena publiczna). To oznacza, że materiały te można w sposób wolny używać, rozwijać, powielać i dystrybuować, za darmo albo za opłatą, bez żadnych dodatkowych warunków. Ponieważ polskie prawo nie reguluje statusu materiałów wyjętych spod restrykcji prawa autorskiego przez dysponentów ich praw, równolegle cały wkład pracy w przygotowanie tych tekstów udostępniamy na zasadach wolnej, niecopyleftowej licencji CC Uznanie Autorstwa, by mogły z nich korzystać te osoby i instytucje, którym ścisłe określenie warunków jest niezbędne.

Kod serwisu Wolne Lektury zamierzamy opublikować jako wolne oprogramowanie na wolnej, copyleftowej licencji Affero GPL. Jeśli jesteś zainteresowany/a dostępem i wykorzystaniem tego kodu już teraz, skontaktuj się z nami: .

Wyłącznym dysponentem praw do wykorzystania logo Wolne Lektury jest Fundacja Nowoczesna Polska. Można je wykorzystywać w mediach przy artykułach dotyczących biblioteki Wolne Lektury, na stronach internetowych jako link prowadzący do serwisu Wolne Lektury oraz gdy jest elementem niezmienionego pliku z tekstem przygotowanego w ramach projektu Wolne Lektury. We wszystkich pozostałych sytuacjach do wykorzystania logo konieczna jest zgoda Fundacji. Autorem logo jest Mikołaj Leszczyński z agencji PZL.

Komitet honorowy

Patronat honorowy nad projektem Wolne Lektury sprawuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Edukacji oraz Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Projekt Wolne Lektury jest całkowicie niekomercyjny i realizowany pro publico bono. Dlatego tak ważne jest dla nas poparcie udzielone przez wybitne osobistości kultury i nauki. W Komitecie Honorowym Wolnych Lektur zgodzili się uczestniczyć prof. Maria Janion, prof. Grażyna Borkowska, prof. Przemysław Czapliński, prof. Mieczysław Dąbrowski, prof. Ewa Kraskowska, prof. Małgorzata Czermińska, prof. Jerzy Jarzębski i prof. Piotr Śliwiński.

Partnerzy i sponsorzy

Sponsorem projektu jest firma Prokom Software SA. Digitalizacją i korektą tekstów zajmuje się Biblioteka Narodowa. Serwis internetowy został zaprojektowany przez 2ia. Obsługę prawną Wolnych Lektur zapewnia Kancelaria Grynhoff, Woźny, Maliński. Hosting serwisu zapewnia firma EO Networks. W opracowaniu technicznym tekstów pomaga wydawnictwo Korporacja Ha!Art. Logo Wolne Lektury jest dziełem agencji PZL. Nad przygotowaniem importera do pakietu biurowego OpenOffice.org pracuje firma UX.pl. Projekt objęli patronatem medialnym: Dziennik, Elle, Tok.fm, Biblioteka Analiz, Tygodnik Powszechny, Przekrój i TVP Kultura.