Project

General

Profile

Odrodzenie przez grób

Jest to motyw głęboko mistyczny, funkcjonujący również w chrześcijaństwie, łączący w sobie, co warto zauważyć, znaczenia zawierające się w motywach Kory, Feniksa i w symbolice wielkanocnej związanej z osobą Chrystusa.