Project

General

Profile

Oglądanie wersji

Każdą z wersji dokumentu można obejrzeć. Po wybraniu wersji, otworzy się ona w osobnym oknie. Użytkownik może zapoznać się zarówno z widokiem html jak i z kodem xml - podglądanej wersji nie można edytować.