Project

General

Profile

Ostrzeżenia o treści

Ostrzeżenia o treści dodajemy jako jeden lub więcej wpis w metadanych o postaci:

<contentWarning>wulgaryzmy</contentWarning>

Wartość tej metadanej powinna być elementem wybranym z następującej listy:

  • wulgaryzmy

Możliwe jest rozszerzanie tej listy o inne potrzebne ostrzeżenia.