Project

General

Profile

Oznaczanie wersji do publikacji

Opcja dostępna dla administratorów platformy. Tekst gotowy do zamieszczenia na stronie biblioteki należy zaznaczyć jako gotowy do publikacji.