Project

General

Profile

Pan

Pan stanowi parę do motywu sługi; hasło służy wskazywaniu tych fragmentów, w których przedstawiana jest relacja pan – sługa (wiążąca się często z obustronną opieką).