Project

General

Profile

Pierwsze wydania

Jeżeli prawa do utworu wygasły i dysponujemy jego wydaniem bez żadnych dodatków, zmian itp., to mimo wszystko należy sprawdzić, kiedy został wydany po raz pierwszy. Jeżeli jego pierwsze wydanie nastąpiło po wygaśnięciu praw (np. wydanie odnalezionych współcześnie średniowiecznych kronik), to z takiego utworu można korzystać dopiero po upływie 25 lat od daty tego wydania. Można założyć, że ta sytuacja nie będzie zachodzić często. Jeżeli jednak zajdzie, to taki odnaleziony utwór jest skutecznie zabrany z domeny publicznej na 25 lat od daty wydania!

Jeżeli dodatkowo takie pierwsze wydanie jest wydaniem krytycznym lub naukowym, to ochrona trwa przez 30 lat.