Project

General

Profile

Podział utworu - akapity strofy

Osobne jednostki tekstu należy wyróżnić przy pomocy pustych wierszy oddzielających je od tekstu powyżej i poniżej nich:

  • pomiędzy akapitami oraz strofami -- dwa puste wiersze;
  • pomiędzy akapitami dialogowymi -- jeden pusty wiersz, między akapitem a akapitem dialogowym jeden pusty wiersz; między akapitem dialogowym a akapitem - dwa puste wiersze.
  • pomiędzy nagłówkami a tekstem -- trzy puste wiersze;
  • pomiędzy innymi elementami tekstu -- jeden pusty wiersz.

W dramacie podstawową jednostką tekstu będzie strofa lub akapit (zawierająca wypowiedź osoby dramatu - kwestię).

Nagłówka kwestii nie musimy oddzielać pustym wersem od tekstu kwestii.

Pomiędzy wersami w strofie nie zostawiamy pustych wierszy.