Project

General

Profile

Poezja i proza okresu Wojny i Okupacji

Krzysztof Kamil Baczyński (1921-1944)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Kamil_Baczy%C5%84ski

Zamknięty echem (lato 1940), 
Dwie miłości (jesień 1940),
Wiersze wybrane (maj 1942),
Arkusz poetycki Nr 1 (1944)
Jego wiersze pojawiły się także w antologiach poezji wydawanych konspiracyjnie:
w Pieśni niepodległej (1942) i Słowie prawdziwym (1942).

Stefan Balicki (1899-1943) polski pisarz powieści i nowel:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_Balicki

1930 – „Dziewiąta fala”[3]
1933 – „Chłopcy. Szkice z życia szkoły”
1937 – „Ludzie na zakręcie”
1938 – „Czerw”
1939 – „Dom wróżki”

Adolf Bocheński (1909-1944) polski pisarz i publicysta polityczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Adolf_Maria_Boche%C5%84ski

Adolf i Aleksander Bocheński,Tendencje samobójcze narodu polskiego, 1925
Ustrój a racja stanu, 1928
Między Niemcami a Rosją, 1937
Artykuły zebrane 1941-1944, Włochy 1944
Historia i Polityka. Wybór Publicystyki, wybrał, opracował i przedmową opatrzył Marcin Król, PIW, Warszawa 1989
Między Niemcami a Rosją, przedmowa: Mieczysław Pruszyński, 1994
Zanim powstała Kultura. Antologia tekstów Adolfa Marii Bocheńskiego poświęconych polskiej
polityce wschodniej pod red. Kazimierza Michała Ujazdowskiego, Lublin 2006

Wacław Bojarski (1921-1943) polski poeta czasu wojny należący do pokolenia Kolumbów. ps. Czarnota, Jan Marzec, Wojciech Wierzejewski, Marek Zalewski.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wac%C5%82aw_Bojarski

"Ranny różą" 
opowiadania (przedrukowane po wojnie przez "Twórczość" (nr 2/1959)

Tadeusz Gajcy (1922-1944)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Gajcy

tomy poezji:
Widma
Grom powszedni
wiersze:
Wczorajszemu, „Uderzenie”, „Śpiew murów” i „Rapsod o Warszawie”, poemat „Do potomnego”

Karol Irzykowski (1873-1944) polski krytyk literacki i filmowy, poeta, prozaik, dramaturg, teoretyk filmu, tłumacz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Irzykowski

Zwycięstwo (dramat) (1897)
Pałuba – powieść (1903)
Sny Marii Dunin – opowiadanie (1903)
Nowele (1906)
Wiersze i dramaty (1907)
Dobrodziej złodziei. Komedia w 5 aktach (1907) (współautor H. Mohort)
Fryderyk Hebbel jako poeta konieczności – monografia (1907)
Lemiesz i szpada przed sądem publicznym – (1908) – w sprawie Stanisława Brzozowskiego (współautor Ostap Ortwin)
Czyn i słowo – studia literackie (1913)
Spod ciemnej gwiazdy – nowele (1922)
Prolegomena do charakterologii – studium psychologiczne (1924)
Dziesiąta Muza – studia na temat filmu (1924)
Walka o treść – polemika ze Stanisławem Ignacym Witkiewiczem oraz z Awangardą Krakowską (1929)
Beniaminek. Rzecz o Boyu Żeleńskim – pamflet wymierzony w Tadeusza Boya-Żeleńskiego (1933)
Słoń wśród porcelany – szkice (1934)
Lżejszy kaliber – szkice (1938)

Juliusz Krzyżewski (1915-1944)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Juliusz_Krzy%C5%BCewski

Juliusz Krzyżewski Poezje

Bernard Wojciech Mencel (1923-1944)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojciech_Mencel

Włodzimierz Pietrzak (1913-1944)
http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82odzimierz_Pietrzak

1933 – S. Poezje (z Ryszardem Matuszewskim i Janem Kottem)
1936 – Prawo drapieżne
1938-1944 – Między Wschodem i Zachodem (nie zachowało się w całości)
1943 – Skrzydła
Z pism Włodzimierza Pietrzaka (pośmiertnie, zebrane przez Z. Lichniaka):
1955 – Rachunek z dwudziestoleciem
1956 – Lot jaskółek (część cyklu Między Wschodem i Zachodem)
1957 – Miscellanea krytyczne
1977 – Myśli

Jan Romocki (1925-1944), poeta
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Romocki

Józef Ryszka (1920-1943), poeta
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Ryszka

My Ślązoki
Orl-Panie

Zdzisław Stroiński (1921-1944) polski poeta pokolenia Kolumbów
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zdzis%C5%82aw_Stroi%C5%84ski

cykl liryków prozą Okno 1943
opowiadanie „Pokolenie”

Lucjan Szenwald (ur. 13 marca 1909 w Warszawie, zm. 22 sierpnia 1944 w Kurowie) polski poeta, działacz komunistyczny.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lucjan_Szenwald

Debiutował w Skamandrze 1925 Przybierający księżyc
„Niech żyje wojna”
„Ballada o pierwszym batalionie”,

Józef Szczepański (1922-1944) ("Pałacyk Michla")
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Szczepa%C5%84ski

Czerwona zaraza
"Pałacyk Michla"
Parasola Piosenka Szturmowa (inny tytuł Chłopcy silni jak stal)
Wiersz do pamiętnika,
Już nie wróci twój chłopiec,
Hymn,
W Parasolu (20 sierpnia),
Do Rafała (wiersz dedykowany Stanisławowi Leopoldowi Rafałowi, nauczycielowi Szarych Szeregów
poległemu w obronie Starówki 25 sierpnia),
Dziś idę walczyć, Mamo! (inny tytuł: Do Matki, pierwodruk 24 sierpnia w Głosie Starego Miasta).

Andrzej Trzebiński (1922-1943) polski poeta, dramaturg, krytyk literacki i publicysta.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Trzebi%C5%84ski

Aby podnieść różę... "Tygodnik Powszechny" 1955, nr 7-8 (pierwodruk dramatu)
Fragmenty drugiej części pamiętnika: "Kierunki" 1961, nr 32-39
Aby podnieść różę. Poezje i dramat, wstęp i oprac. Zdzisław Jastrzębski, Warszawa 1970 (poezje, dramat, 1 artykuł)
Kwiaty z drzew zakazanych. Proza, wstęp i oprac. Zdzisław Jastrzębski, Warszawa 1972 (powieść, fragmenty pamiętnika i kilka artykułów)
Aby podnieść różę. Szkice literackie i dramat, wstęp i oprac. Maciej Urbanowski, Warszawa 1999 (dramat i komplet 19 artykułów)
Pamiętnik, wstęp i oprac. Paweł Rodak, Warszawa 2001 (edycja niemal kompletna)

Jerzy Kamil Weintraub (1916-1943) polski poeta, publicysta i tłumacz.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Kamil_Weintraub

1937 – Próba powrotu
1939 – Wrogi czas
1941/42 – Maski krajobrazu
1941/42 – Płomień pachnący
1941/42 – Pieśni i chmury

Bronisław Onufry Kopczyński (1916-1943) polski muzyk (kompozytor, dyrygent), poeta, krytyk, publicysta
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bronis%C5%82aw_Onufry_Kopczy%C5%84ski

Zenon Przesmycki (ur. 1861-1944)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zenon_Przesmycki

bibliografia - Zbiory wierszy, przekłady poezji:
http://wiersze.wikia.com/wiki/Zenon_Przesmycki?useskin=monobook

Juliusz Kaden-Bandrowski (ur. 1885-1944) polski pisarz (prozaik) i publicysta,
http://pl.wikipedia.org/wiki/Juliusz_Kaden-Bandrowski

1911 – Niezguła (powieść), Zawody (zbiór nowel)
1913 – Proch
1914 – Zbytki (opowiadania)
1915 – Piłsudczycy, Bitwa pod Konarami (wspomnienia), Iskry (nowele)
1916 – Mogiły
1919 – Łuk
1920 – Jesień (dramat)
1922 – Generał Barcz
1923 – Karty w tas (dramat), Wakacje moich dzieci (opowiadania)
1924 – Przymierze serc (nowele)
1925 – Miasto mojej matki (opowiadania), Czarne skrzydła (powieść)
1926 – Europa zbiera siano (reportaże)
1927 – Nad brzegiem wielkiej rzeki (opowiadania dla młodzieży)
1932 – Aciaki z I-szej (opowiadania)
1932 – Mateusz Bigda
Białe skrzydła – powst. 1939-1942, pierwszy druk zachowanych fragmentów (pt. Jedwabny węzeł) w 1959 roku w Twórczości.