Project

General

Profile

Powiązanie z Wikidata

Wprowadzane przez przycisk: "Referencje". Służy powiązaniu nazw własnych oraz innych pojęć z obiektem z wikidata. Pozwala na wykorzystanie wiedzy zgromadzonej w ramach różnych projektów wikimedia, w tym wikipedia, wikicommons.

Oznaczamy: nazwiska postaci historycznych, postaci mitologiczne i innych bohaterów pop/kultury, nazwy gatunkowe roślin, zwierząt, minerałów.

Powiązanie następuje na etapie redakcji merytorycznej.
Należy oznaczać wystąpienie nazwy w utworze, o ile jest to sensowne w kontekście treści utworu. Jeśli w obrębie jednej części utworu jakaś nazwa występuje wielokrotnie, oznaczamy referencją wyłącznie pierwsze jej wystąpienie.
Należy zwrócić szczególnie uwagę na nazwy, które zostały opatrzone przypisem. Wówczas warto zapoznać się z treścią przypisu, ponieważ może tam znajdować się wyjaśnienie dotyczące zmian i odmian nazwy (zależnie od epoki historycznej, regionu, przyjętych zwyczajów itp.).