Project

General

Profile

Praca organiczna

Jedno ze sztandarowych pojęć pozytywizmu. Zakładało pracę nad organizmem, którym było społeczeństwo - stałą, systematyczną pracę nad każdym elementem takiego organizmu. Pod tym hasłem propagowano rozwój cywilizacyjny, unowocześnienie przemysłu, handlu, rolnictwa. Pojęcie to występuje w Lalce Bolesława Prusa.