Project

General

Profile

Przedmurze chrześcijaństwa

Sarmacki mesjanizm przedstawiał Rzeczpospolitą jako przedmurze - a więc wał obronny, szaniec - wiary chrześcijańskiej. Wiara w wyższość własnego narodu w świecie sarmackim nabierała znaczenia niemal religijnego. Polacy mieli być nowym narodem wybranym, którego misją jest obrona chrześcijańskiej Europy przed azjatyckim półksiężycem (islamem).