Project

General

Profile

Przegląd

Na początku stycznia z wielką pompą dokonano "uwolnienia Leśmiana", czyli opublikowania w internecie jego wierszy znajdujących się na liście lektur. Twórcy Wolnych Lektur nie mogą być jednak usatysfakcjonowani. Wskazują, że aż do 1 stycznia roku 2012 będą musieli czekać na "Wielki Testament" Villona i inne utwory tłumaczone przez Boya-Żeleńskiego, poezje Czesława Miłosza zaś zostaną uwolnione dopiero w roku 2075.

Przegląd 6/2008