Project

General

Profile

Przypisy do utworu

Obok galerii skanów znajduje się okno pozwalające na podgląd przypisów, które są w danym dokumencie.

Po najechaniu kursorem na treść przypisu w edytorze, widoczny jest jego skład. Edytor przypisów nie pozwala bezpośrednio na ich edycję, ale po kliknięciu w dany przypis, w edytorze wizualnym zostaniemy odesłani do miejsca w tekście, w którym on się znajduje. Dopiero wtedy możliwa jest jego edycja.