Project

General

Profile

Przypisy redakcji źródła

Przypisy pochodzące od redakcji wydania, z którego zaczerpnięto edytowany tekst.

Przypisy redakcji źródła oznaczone są tagami (znacznikami): <pr>...</pr>.
Mogą one być włączone do wydania tekstu w bibliotece WL, jeśli nie są objęte prawem autorskim, tzn. jeśli redaktor zmarł odpowiednio dawno (min. 70 lat temu) albo jeśli udostępnił on wyniki swojej pracy na wolnych licencjach. Ten rodzaj przypisów możemy modyfikować w uzasadnionych przypadkach:

  • gdy zawierają literówki lub błędy interpunkcyjne,
  • gdy zawierają błędy rzeczowe,
  • gdy są niewyczerpujące bądź wymagają od czytelnika specjalistycznej wiedzy (np. językoznawczej),
  • gdy są zredagowane w sposób niezrozumiały dla współczesnego czytelnika,
  • gdy ich treść się zdezaktualizowała i nie odpowiadają już obecnemu stanowi wiedzy.

Jeśli zmiany wprowadzone w treści przypisu redakcji źródła nie mają jedynie charakteru estetycznego (poprawienie literówek i interpunkcji), ale też merytoryczny, powinniśmy także zmienić otaczające je tagi (znaczniki) z <pr>...</pr> na: <pe>...</pe> (czyli tagi przypisu edytorskiego).

Przejrzenie i redakcja przypisów redakcji źródła należy do zadań przy tworzeniu wersji 0.3 tekstu przygotowywanego do publikacji.