Project

General

Profile

Przypisy tłumacza

Przypisy pochodzące od autora przekładu danej pozycji literackiej.
Oznaczone są one tagami (znacznikami): <pt>...</pt>.

Do tego rodzaju przypisów stosują się te same zasady co do przypisów autorskich: zasadniczo nie modyfikujemy ich, poprawiając jedynie literówki i interpunkcję, a w razie stwierdzenia błędu merytorycznego dodajemy komentarz od redaktorki/redaktora WL ujęty w nawiasy kwadratowe i odpowiednio podpisany.

Przejrzenie i redakcja przypisów tłumacza należy do zadań przy tworzeniu wersji 0.3 tekstu przygotowywanego do publikacji.