Project

General

Profile

Renesans

Antologia poezji polsko-łacińskiej 1470-1543:
F. Kallimach,
M. Hussowski,
Paweł z Krosna,
J. Dantyszek,
A. Krzycki,
K. Janicjusz,
J. Kochanowski
Sz. Szymonowic, Sielanki i pozostałe wiersze polskie
Ł. Górnicki,
P. Skarga,
S. Orzechowski,
M. Bielski,
J. Kochanowski
M. Rej, Rozmowa Lwa z kotem; Krótka rozprawa; Wizerunek własny żywota człowieka poczciwego; Zwierzyniec; Figliki; Apoftegmata, Żywot Józefa; Kupiec
A. Frycz Modrzewski, O poprawie Rzeczypospolitej
Ł. Górnicki, Dworzanin polski, Łukasz Górnicki, Troas
P. Skarga, Kazania sejmowe
Biernat z Lublina, Żywot Ezopa Fryga
Sebastian F. Klonowic, Roxolania. Roksolania, Flis
Stanisław Orzechowski, Dyjalog albo rozmowa około egzekucji Polskiej Korony – dyjalog pierwszy i wtóry,
Wybór mów staropolskich
Marcin Kromer, Polska czyli o połoeniu, ludnosci, obyczajach, urzedach i sprawach publicznych Królestwa Polskiego
Jan Ursinus, Modus epistolandi. O sposobie pisania listów