Project

General

Profile

Fleksja - przykłady:

Zmodernizowano końcówki fleksyjne wyrazów w narzędniku i miejscowniku l. poj. r. ż. i r. n. oraz narzędniku l. mn.: -em, -emi; np.:

w zaklętem - w zaklętym
(o) tem (pięknie) - tym
niem - nim
niczem - niczym
towarzyskiem - towarzyskim
poczem - po czym
przedewszystkiem - przede wszystkim
mię - mnie
swoję – swoją
patrzała - patrzyła (z dwóch form dopuszczalnych wybrano tę o mniej archaicznym brzmieniu)
aniołkowie głaskali - aniołki głaskały (uwspółcześniono formę archaiczną)
biegnąć - biec
rajskimi uśmiechy - rajskimi uśmiechami