Project

General

Profile

Pisownia łączna i rozdzielna - przykłady:

przytym - przy tym
przedemną - przede mną
z pod - spod (Ta zmiana powinna zostać wskazana także w kategorii ,,ubezdźwięcznienia" ze względu na przejście z --> s.)
z tąd - stąd
z nad - znad
niema - nie ma
poczem - po czym
przedewszystkiem - przede wszystkim (Ta zmiana powinna zostać wskazana także w kategorii ,,fleksja" ze względu na uwspółcześnienie końcówki em -> -im, -ym.)

Konsekwentnie uwspółcześniamy pisownię z -by np.
wtedybym - wtedy bym
któryby - który by