Project

General

Profile

Składnia - przykłady:

na kawałku, który wolnym został -
na kawałku, który został wolny