Project

General

Profile

Szyk wyrazów - przykłady:

na kawałku, który wolnym został -
na kawałku, który został wolny

wydawało mu się mądrem i doskonałem -
wydawało mu się mądre i doskonałe (w związku ze zmianą rządu czasownika)