Project

General

Profile

Ubezdźwięcznienia - przykłady:

z pod - spod
z tąd - stąd
strzedz - strzec
nizkim - niskim