Project

General

Profile

Separatory

Tagi zawierają elementy oddzielające partie tekstu. Nie trzeba między nimi wpisywać znaków ani tekstu.

Światło

Kilka pustych linii rozdzielających sekcje tekstu.

<sekcja_swiatlo></sekcja_swiatlo>

Asterysk

Rozdzielenie partii tekstu asteryskiem otoczonym pionowym światłem.

<sekcja_asterysk></sekcja_asterysk>

przykład: Zobacz jak tekst wyświetla się na Wolnych Lekturach

 <utwor>
 <liryka_l>
 <autor_utworu>Cyprian Kamil Norwid</autor_utworu>
 <nazwa_utworu>Moja piosnka</nazwa_utworu>

 <strofa>Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba/
 Podnoszą z ziemi przez uszanowanie/
 Dla darów nieba,/
 <wers_wciety typ="6">Tęskno mi, Panie.</wers_wciety>
 </strofa>

 <sekcja_asterysk></sekcja_asterysk>...

Pozioma linia

Linia wraz z pionowym światłem rozdzielająca partie tekstu.

<separator_linia></separator_linia>

Wykropkowanie wersu lub inny jego zastępnik

Separator oznaczający domyślnie ciąg kropek, stanowiący osobny wers w obrębie strofy.

<zastepnik_wersu></zastepnik_wersu>

przykład: Zobacz jak tekst wyświetla się na Wolnych Lekturach

 <naglowek_czesc>VI</naglowek_czesc>
 <strofa>
 I powleczem korowód, smęcąc ujęte snem grody,/
 W bramy bijąc urnami, gwizdając w szczerby toporów,/
 Aż się mury Jerycha porozwalają jak kłody,/
 Serca zmdlałe ocucą, pleśń z oczu zgarną narody./

 <zastepnik_wersu />. . . . . . . . . . . . . . . ./

 Dalej --- dalej --- ---
 </strofa>
 </liryka_l>
 </utwor>