Project

General

Profile

Tagi obejmujące tekst dedykacji

W stylu wieloakapitowym bądź wielostrofowym - czyli miedzy tagami <akap></akap> lub <strofa></strofa>.
Niekiedy pojawia się na końcu utworu.

<dedykacja> tekst-dedykacji </dedykacja>

przykład: Zobacz jak tekst wyświetla się na Wolnych Lekturach

 <utwor>
 <powiesc>
 <autor_utworu>Władysław Stanisław Reymont</autor_utworu>
 <dzielo_nadrzedne>Chłopi</dzielo_nadrzedne>
 <nazwa_utworu>Część pierwsza --- Jesień</nazwa_utworu>

 <dedykacja>
 <strofa>
 Miriamowi/
 (Zenonowi Przesmyckiemu)
 </strofa>
 </dedykacja> ...