Project

General

Profile

Skład tekstów na platformie redakcyjnej Wolnych Lektur
Czym jest skład?
Opis strukturalny języka
Dlaczego XML?
W czym tagować?

Czym jest skład?

Skład to (w dużym uproszczeniu) formatowanie tekstu.

Chcemy aby tekst wyglądał dokładnie tak, jak wydania książkowe udostępniane nam przez Bibliotekę Narodową,
by składał się w bloki o odpowiedniej szerokości, podzielone na akapity lub strofy.
Tekst musi mieć także dobraną właściwą odmianę i stopień czcionki (fontu), akapity muszą posiadać odpowiednie wcięcia,
nagłówki muszą być oddzielone od tekstu światłem o konkretnej wielkości a pewne frazy były wyróżnione (np. kursywą) itd.

Proste edytory tekstu przyzwyczaiły nas do tego, że w miarę nadawania w nich tekstowi takich własności,
od razu na ekranie komputera przybiera on pożądany przez nas wygląd.
Można jednak pomyśleć o tych własnościach tekstu jako o zbiorze informacji o pewnej strukturze formalnej
- i tak właśnie traktujemy skład w przypadku tekstów Wolnych Lektur.

Do opisu tej struktury służy nasz własny język składu stworzony w oparciu o język XML.

Opis strukturalny języka

Nasz język pozwala opatrzyć tekst opisem jego własności strukturalnych mających wpływ na skład i łamanie,
które dopiero w następnym kroku zostaną automatycznie przekształcone na właściwe formatowanie twarde
(rzeczywiste szerokości łamów, stopień czcionki, wytłuszczenia, kursywa itd.).

Podczas składu interesuje nas więc nie to, jak tekst ma docelowo wyglądać,
ale jakiego typu elementami struktury są jego poszczególne elementy:
z jakiego typu wyróżnieniem, blokiem tekstu, nagłówkiem, akapitem bądź strofą mamy do czynienia.

Dopiero taki opis umożliwia przypisanie każdemu z tych typów odpowiedniego stylu składu, który może być łatwo modyfikowany:
zmieniając ustawienia stylu, zmieniamy zarazem docelowy wygląd wszystkich elementów tekstu strukturalnie z nim powiązanych.

Ponadto opis strukturalny jest opisem uniwersalnym, który daje się łatwo przekształcić w odpowiednio sformatowane pliki
o różnej specyfice i odmiennym przeznaczeniu (np. tekst na stronie internetowej, plik do edycji w formacie ODT, plik do druku w formacie PDF).

Dlaczego XML?

XML jest bardzo prostym językiem służącym do opisu dowolnych struktur danych, precyzyjniej mówiąc,
służy on do tworzenia języków dostosowanych do opisu.

W czym tagować?

Tagowanie tekstów biblioteki Wolne Lektury odbywa się na platformie redakcyjnej,
której wersja testowa znajduje się na stronie:

http://stigma.nowoczesnapolska.org.pl/platforma

Platforma posiada edytor XML, który wstawia tagi za pomocą specjalnie zaprojektowanych do tego celu przycisków.
Edytor pomaga również na sprawdzanie poprawności struktury znaczników XML a także podgląd tagowanego dokumentu jako HTML.