Project

General

Profile

Strona główna

Rejestracja i logowanie

By używać platformy redakcyjnej, trzeba być zalogowanym użytkownikiem.
Obecnie użytkownicy dostają login i hasło od administratora platformy ale w przyszłości każdy użytkownik będzie mógł sam się rejestrować.

Na stronie głównej platformy, z prawej strony, na górnym pasku interfejsu widoczny jest link do zalogowania a po zalogowaniu wyświetla się nazwa użytkownika.

Rozpoczynanie pracy

Pracę nad utworem można rozpocząć na dwa sposoby.
Odnalezienie danego utworu umożliwia wyszukiwarka, w którą wystarczy wpisać tytuł utworu, słowo z tytułu lub autora. Wyniki wyszukiwania pojawiają się automatycznie pod wyszukiwarką.

Drugim sposobem jest wybranie utworu z listy pod wyszukiwarką. Jest to spis utworów, nad którymi trwają prace redakcyjne na różnym etapie. Utwory są dzielone na jednostki pracy (części, księgi, rozdziały, pieśni).

W ramce z napisem "Ostatnio oglądane pliki" widoczne są pliki nad którymi ostatnio pracował użytkownik.

Strona do pracy nad tekstem

Górny pasek platformy

Na górnym pasku platformy po lewej stronie widoczny jest link, który umożliwia powrót do strony z wyszukiwarką i listą utworów, a także nazwa pliku, nad którym pracujemy - autor dzieła, tytuł dzieła, tom/część/rozdziały.

Po prawej stronie widać link do historii danego pliku a także cztery przyciski służące do zapisywania wykonanej pracy.

 • Merge – używa się, kiedy kończymy pracować nad daną wersją utworu.
  Wersja ta wraz z wprowadzonymi przez nas zmianami jest ostatnią wersją, widoczną przez wszystkich użytkowników.
  Każdy użytkownik, który zaloguje się na platformie i będzie chciał uzupełnić utwór, zobaczy właśnie tę wersję.
  Przy zapisywaniu wersji pojawia się pole na notatkę, gdzie należy opisać poczynione zmiany.
 • Update – przycisku należy użyć kiedy rozpoczynamy pracę z utworem, aby zobaczyć czy inny użytkownik naniósł jakieś zmiany.
  Powoduje on aktualizację/odświeżenie widoku i ponowne przesłanie danych.
 • Commit – służy do zapisywania zmian wraz z ich opisem.
  Używa się go na koniec pracy z utworem, jednak tym różni się od "Merge", że nie uaktualnia wspólnej dla wszystkich wersji utworu, a wprowadza zmiany jedynie dla danego użytkownika.
 • Quick save – służy do zapisu bieżących zmian podczas pracy, różni się od "Commit" tym, że nie umożliwia wpisania komentarza.

Obok przycisków widoczna jest informacja o zalogowanym użytkowniku. Praca na platformie jest niemożliwa bez zalogowania się. Każdy zalogowany użytkownik wprowadza zmiany na własnej wersji utworu, która później łączona będzie z całością utworu i widoczna dla wszystkich jako aktualna wersja. Po zakończeniu pracy należy się wylogować, aby nikt nie mógł pracować na naszym profilu.

Panele platformy

Panele do pracy nad tekstem przedzielone są podziałką, którą można dowolnie ustawiać szerokość widoków.

Użytkownicy mają do wyboru trzy panele, których ustawienie zależy od wykonywanej w danej chwili pracy.

 • XML – w tym widoku pracują osoby porządkujące tekst na etapie autokorekty wersji bibliotecznej, wprowadzania tagów składu, a także wprowadzania zmian korektorskich.
 • HTML – widok pozwala na podgląd tagowanego tekstu. Utwór tak właśnie będzie wyglądał na stronie Wolnych Lektur.
 • Galeria – widok skanów otrzymanych z Biblioteki Narodowej. Zadaniem redaktora tagującego tekst, jest nadanie mu takiej formy, jaką ma on na skanie. Do przeglądania kolejnych stron służą strzałki, natomiast wewnętrzna wyszukiwarka pozwala na przejście do konkretnego skanu. Należy jednak pamiętać, że numer w wyszukiwace nie jest numerem strony książki, a numerem pliku jpg.

Przyciski "Odśwież panel" powodują ponowne przesłanie danych po wprowadzeniu zmian. Używa się ich, kiedy po zmianie w widoku xml chcemy obejrzeć efekt pracy w widoku html.