Project

General

Profile

Strona tytułowa

Na stronie tytułowej każdego pliku zamieszczone są informacje o osobie, która jako ostatnia edytowała plik, ID dokumentu, numer jego aktualnej wersji, link do galerii a także przycisk umożliwiające publikację pozycji w serwisie Wolne Lektury.