Project

General

Profile

Szczegóły dotyczące dodania przypisów

  1. przypisy tworzymy do wyrazów niezrozumiałych, obcego pochodzenia, przestarzałych form i konstrukcji gramatycznych itp., pamiętając zawsze o wieku i związanych z nim kompetencji językowych naszych czytelników. Z tego powodu teksty lektur dla szkół podstawowych powinny być przeczytane przez redaktora niejako "okiem dziecka" i opatrzone odpowiednio większą ilością przypisów.
  2. przypisy należy formułować w zgodzie ze standardami przypisów przyjętymi dla WL.