Project

General

Profile

Szczegóły dotyczące ostatecznej redakcji technicznej

Do tego etapu prac należy, poza przejrzeniem prawidłowego oznaczenia tagami składu wszystkich elementów tekstu - również wycięcie wszystkich tagów <uwaga>, stworzenie technicznej notatki redaktorskiej, utworzenie pliku txt. W ten sposób powstaje wersja 1.0 tekstu - w pełni gotowego do publikacji.