Project

General

Profile

Szczegóły dotyczące redakcji przypisów źródła czyli przypisów redaktorskich

  1. Na tym etapie prac należy przede wszystkim sprawdzić, czy w tekście źródłowym w ogóle pojawiają się przypisy i czy mamy prawo je wykorzystywać.
  2. Redakcja przypisów źródła polega na uzgodnieniu ich ze standardami WL (np. u nas obowiązkowo musi być wskazany jakiś wyraz lub sformułowane hasło wyjaśniane, oddzielone potrójnym myślnikiem od samej treści wyjaśnienia; staramy się też zastępować w przypisach pełne wyrazy skrótami z ustalonej przez nas listy; stosujemy pewne schematy przypisów będących notami biograficznymi itp.).
  3. Sprawdzenie przypisów źródła polega na zweryfikowaniu treści wyjaśnienia pod względem poprawności językowej (uwspółcześnienia) oraz zgodności z obecnym stanem wiedzy naukowej itp. Dobrze jest również w wyjaśnieniach eliminować sformułowania zbyt emocjonalne czy oceniające.