Project

General

Profile

Szczegóły dotyczące uwspółcześnienia tekstów

  1. Teksty uwspółcześniamy, jeśli istnieje konieczność ingerencji w pisownię tekstu ze względów poprawnościowych.
    Dotyczy to z reguły tekstów późniejszych, powstałych po romantyzmie. W tekstach staropolskich poprawiamy słowa ewidentnie różniące się ortografią (np. daw. marmór, żóraw), opatrując te miejsca przypisami.
  2. Do prac związanych z etapem uwspółcześniania tekstu należy sporządzenie notatki redaktorskiej o dokonanych zmianach