Project

General

Profile

TVN24

Nad tekstami znanych autorów pracują też nauczyciele i pracownicy Instytutu Badań Literackich. Tworzą omówienia lektur: objaśniają kontekst powstania książki, dodają do tekstów komentarze. Jedną z edytorek tekstów jest Aleksandra Sekuła, doktorantka znanej badaczki literatury prof. Marii Janion.''
''– W Anglii dzieci czytają uwspółcześnionego Szekspira. Zastosowaliśmy podobną zasadę, ale ostrożniejszą. W omówieniach nie tłumaczymy książek, aby były nowoczesne, ale po to, by były dobrze rozumiane – mówi Sekuła. W portalu będzie i Adam Mickiewicz, i Bolesław Prus, i Jan Kochanowski, i wielu innych autorów. Zaletą Wolnychlektur.pl jest to, że istnieje możliwość przeszukiwania książek według różnych kategorii (motywów literackich, epoki, gatunków).''
''– Można śmiało cytować fragmenty naszych omówień w poważnych publikacjach bez obaw, że treść została w niekompetentny sposób przeinaczona – tłumaczy Claudia Snochowska-Gonzalez z Fundacji Nowoczesna Polska, koordynatora projektu.

TVN24/PAP