Project

General

Profile

Tagi masterów stylów

Są to tagi klas dokumentów, bez których tekst w ogóle nie wyświetli się na stronie. Dla każdego utworu należy wybrać odpowiednią parę tagów, w zależności od stylu, który chcemy użyć.
W pasku narzędziowym tagi są dostępne pod przyciskiem "Mastery i tag główny".

  • Tagi rozpoczynające i kończące tekst opowiadania:

<opowiadanie> całość-tekstu </opowiadanie>

  • Tagi rozpoczynające i kończące tekst powieści:

<powiesc> całość-tekstu </powiesc>

  • Tagi rozpoczynające i kończące tekst dramatu wierszowanego o standardowej szerokości łamu:

<dramat wierszowany_l> całość-tekstu </dramat wierszowany_l>

  • Tagi rozpoczynające i kończące tekst dramatu wierszowanego o zwężonej szerokości łamu:

<dramat wierszowany_lp> całość-tekstu </dramat wierszowany_lp>

  • Tagi rozpoczynające i kończące tekst dramatu współczesnego (prozą):

<dramat wspolczesny> całość-tekstu </dramat wspolczesny>

  • Tagi rozpoczynające i kończące tekst utworu lirycznego o standardowej szerokości łamu:

<liryka_l> całość-tekstu </liryka_l>

  • Tagi rozpoczynające i kończące tekst utworu lirycznego o zwężonej szerokości łamu:

<liryka_lp> całość-tekstu </liryka_lp>

  • Tagi rozpoczynające i kończące tekst wywiadu rzeki:

<wywiad> całość-tekstu </wywiad>

  • Między tagiem początku dokumentu a tagiem klasy musi znajdować się Dublin Core, np.:

<utwor> DC <opowiadanie> całość-tekstu </opowiadanie></utwor>